Zemní práce – Praha má své specialisty

Zemní práce Praha nutně potřebuje. Ať jsou řešeny akutní potíže, prasklé vodní řady, ucpaná kanalizace, či demolice celých budov, bez patřičného technického zázemí se konkrétní pracovníci neobejdou. Jako by bourací, stavební a demoliční práce nikdy nekončily. Pro obyvatele území, kde se zmíněné práce provádějí, je ideální odjet na dovolenou, ale pro samotné aktéry – pracovníky je důležité, aby jejich činnost byla dokončena v termínu a řádně.

Co vše obnášejí zemní práce? Praha by mohla vyprávět

Nejedná se jen o čištění komunikací, odvoz odpadů, v zimě tyto aktivity obnášejí také nakládku a odvoz sněhových návějí i bariér. V létě a teplém počasí, kdy vrcholí stavební sezona, je třeba kupříkladu demolovat objekty a zlikvidovat vzniklý stavební odpad a suť. Pro odvoz suti a její likvidaci platí přísné podmínky. Nemůžete si jen tak stavební odpad – sanitu, cihly, části betonu – nasypat do popelnice ani na černou skládku. Taková činnost je postihována a pokutována. Pro likvidaci odpadu je třeba povolat specializovanou firmu. Vy si můžete pronajmout kontejner a do něj suť a odpad naskládat.

Zemní práce Praha zajišťuje společnost Zemní práce Táborský. V rámci těchto aktivit se zaměstnanci postarají o výkopy základů, základových pásů, bazénů a terénní úpravy rovinatých i svažitých terénů. Výkopové práce zahrnují i výkopy pro inženýrské sítě – vodovod, plynovod a kanalizace.  V rámci zemní práce Praha je zajišťována také veškerá nákladní doprava stavebního materiálu i zeminy či sypkých materiálů. Prodávají se substráty, písky, štěrky, zemina, recykláty a mulčovací kůry. Vámi prováděné stavební úpravy mohou být pohodlně završeny dokončovacími pracemi s následnou výsadbou zeleně okolo stavěných budov, chodníků a zasypaných inženýrských sítí.