Marketingová strategie

UXaM.cz 

je služba nabízející velmi potřebnou analýzu aktuálního stavu pro firmy v online prostředí. Například zda webové stránky plní cíle, za jsou uživatelsky přívětivé, zda plní základní normy přístupnosti. Analýza také obsahuje základní zjištění stavu podnikatelského plánu. Jeho konkurence-schopnosti, zjištění cílů a vize. Tím se přechází k návrhu strategie. Tato strategie obsahuje jak tuto analýzu, tak řešení vyplývající z ní. Také definování konkrétní cílové skupiny, vytvoření Person a návrh na zlepšení komunikace, corporate identity a návrh jaké prodejní kanály využívat. Jaké naopak ne a kolik by to vše mělo stát. 

uxam-s-carou-1920x2160px

Jde tedy o plánování, analyzování a strategii. Tento komplexní balík služeb, který firmě přinese správné nasměrování pro marketingové účely a lepší pozici na trhu stojí 5900 Kč. Výstup je přibližně za 3 až 4 dny ve formě PDF dokumentů o 10 až 20 stránkách.