Ofsetový tisk klade důraz na detaily

Plakáty, firemní formuláře, novoročenky, samolepky, hlavičkové papíry – to vše se zhotovuje ofsetovým tiskem. Metoda, která nastoupila po xeroxu a cyklostylu, si dodnes uchovala svou nezaměnitelnou tvář. Jednobarevné i plnobarevné tisky až do formátu B2 umožňují výrobu kvalitních skládaček, letáků, pozvánek, kalendářů a velkoformátových plakátů.

Nezatracujte ofset, budete mile překvapeni

Technologie ofsetového tisku patří do kategorie tištění z plochy na základě principu kamenotisku, jímž je vzájemná odpudivost tiskových barev a vody. Ale dost chemie. Nepřímý tisk spočívá v prvotním tisku na válec potažený pryží a následném tištění na papír. Barva se takto přenáší dvakrát, a proto není na tiskové formě převrácená. Ofsetový tisk klade důraz na detaily, a to i při tisku na méně kvalitní papír. Proto je rozdílný od knihtisku. Ofsetem se dá tisknout i na ne zcela rovný papír, dají se proto potiskovat různě vytlačované anebo muchlané papíry. Tím je tato metoda unikátní: smysl pro detail, tisk na nerovné plochy i nekvalitní papír a nepřevrácený obraz.

Ofsetu se využívá především pro tištění v malých nákladech – maximálně do stovek kusů. Při bezvodém ofsetovém tisku totiž vznikají malé částice prachu, které se olupují na hranici mezi tisknoucími a netisknoucími prvky. Toto odlupování se projeví bílými místy v tištěném obraze – barva vypadává, a proto se kvůli zachování kvality musejí válce omývat. Jediná nevýhoda je kompenzována tištěním jemnějších rastrů díky přesné reprodukci tiskového bodu. Barevné fotografie umístěné na kalendářích nebo plakátech budou i ve zmenšeném obraze stále rozeznatelné do detailu. Malá písmena v brožurách budou čitelná i bez brýlí na blízko. To je důvod, proč si zvolit pro tisk právě ofset.