Nové zubří přírůstky v rezervaci u Travin

Zubři jsou jedním z původních živočišných druhů, které na našem území přirozeně žijí. Jelikož však po staletí patřili mezi nejčastěji lovenou zvěř, zašla situace tak daleko, že byli počátkem 20. století téměř vyhubení (a to nejen u nás, ale i jinde v Evropě). Po dlouhá léta žili pouze v zajetí a v rezervacích. Poslední dobou se ale objevují čím dál častěji pokusy vrátit tato zvířata zpět do volné přírody. Jedním z území, kde je tato činnost navýsost aktuální, je i pastvina Travina nedaleko Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

Stádo není velké, ale rozrůstá se…

Na území bývalého vojenského výcvikového prostoru mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou jsou usídleni divocí koně, pratuři a právě zubři. Těch zde bylo vysazeno původně osm – sedm samic a jeden býk, přivezeni byli z Polska (z rezervací Pszczyna, Niepołomice a Kiermusy). Potěšující zprávou je, že chovu se velmi dobře daří. V prvním roce se narodilo zubří mládě, letos v květnu druhé. Počátkem tohoto týdne se pak spatřila světlo světa hned dvě malá zubří mláďata. Celkem tedy prostor zhruba sto dvaceti hektarů plochy obývá stádo dvanácti zubrů evropských, největších savců našeho kontinentu – čtyři mláďata, osm dospělých.

Dva nové přírůstky najednou jsou vzácné

Všechna zvířata zde žijí na oplocené pastvině, která zahrnuje i kus lesa. Zajímavostí je, že se mláďata narodila v části, kterou místní nazývají porodnice. Jde o část výběhu, hustě zarostlou mladými borovicemi, kde mají samice pro porod dostatek soukromí a klidu. Malí zubříci se zatím mají k světu, z čehož mají radost zejména ochránci přírody. Podle nich jsou dva nové přírůstky takto rychle za sebou velmi vzácné. Vzhledem k tomu, že na světě žije v tuto chvíli jen asi čtyři a půl tisíce zubrů, je každé úspěšně odchované mládě výraznou posilou zdecimované populace. Nezbývá tedy, než držet palce, aby všechna mláďata dorostla v silné jedince a dále rozšířila zatím nepříliš početný chov.