Nemocnici se daří lépe

Klaudiánova nemocnice má více než rok staronové vedení. 21. prosince to byl přesně rok, co se stal ředitelem JUDr. Ladislav Řípa. Za sebou má náročné období. Naše nemocnice nebyla v dobré hospodářské kondici, potýkala se s řadou personálních problémů a také se zhoršenou důvěrou pacientů. Každý den se musel ředitel zabývat touto nelehkou situací. Věděl, že budou muset nastat některé změny. Cíl byl ale jasný – uzdravit nemocnici a nadále poskytovat kvalitní péči. 

Jak byste zhodnotil uplynulý rok z pohledu péče?

Naším hlavním úkolem pro rok 2017 byla stabilizace nemocnice tak, abychom zlepšili ekonomiku, péči a abychom na odděleních mohli obsloužit více pacientů, kteří čekají na ošetření. To se nám podařilo, protože oproti roku 2016, kdy jsme měli spočítané takzvané vratky (vypořádání se zdravotními pojišťovnami) na 21 milionů korun, tak v letošním roce nebudeme muset zřejmě vracet nic. To znamená, že jsme splnili pojišťovnami požadovaný objem péče. Samozřejmě každá zdravotní pojišťovna si hlídá, aby za peníze, které nám pošle, jsme poskytli odpovídají péči. V roce 2017 jsme tedy naprosto vše splnili – poskytli jsme více péče, než v roce 2016. Tedy v našich ambulancích bylo více lidí, na lůžkových odděleních jsme poskytli více péče a také jsme více operovali.

Nemocnice si ale před vaším příchodem dobře nestála ani v ekonomice…

Naštěstí i v této oblasti se nám daří. Za rok 2016 byla provozní ztráta naší nemocnice téměř 88 milionů korun. Za loňský rok budeme sice také ještě ve ztrátě, ale bude o několik desítek milionů menší. Hospodaření za uplynulý rok samozřejmě ještě nemáme uzavřeno, ale podle předběžných odhadů už je jasné, že jsme na tom lépe. Díky podpoře Středočeského kraje nejsme od srpna 2017 po splatnosti – tedy všechny faktury platíme všem dodavatelům bez rozdílu k datu jejich splatnosti, což je obrovský posun. Dříve měla nemocnice i 2,5 měsíce zpoždění.

Z čeho máte vy osobně největší radost?

Já mám největší radost z toho, že se nám podařilo udržet rozsah služeb tak, jako v době, kdy jsem nastupoval. Udržet kvalitu a rozsah péče dnes není jednoduché, a to s ohledem na nedostatek personálu napříč obory, což je bohužel stav ve všech nemocnicích stejný. Nové sestřičky nejsou, stávající odcházejí do důchodu… a není přirozeně velká ochota personálu trávit tolik času v práci. Dříve ve zdravotnictví bývalo zvykem, že například lékař přicházel do práce v pátek ráno a odcházel domů v pondělí odpoledne nebo dokonce až v úterý. Sestřičky mívaly obrovské množství přesčasů. Doba se mění a požadavky personálu, aby netrávil tolik času v nemocnici, jsou podle nás skutečně oprávněné. Udržení rozsahu péče tedy považuji za největší úspěch.

Problémy s nedostatkem personálu jsou celorepublikové. Jak si ale stojí naše nemocnice?

Snažíme se poskytovat lepší a kvalitnější péči po odborné stránce. Naše nemocnice si v mnoha oborech udržuje vysokou úroveň. Na některých odděleních jsme měli a máme různé personální výkyvy, někde máme plný stav. Je to ale velmi kolísavé a ve všech nemocnicích je to stejný problém. Pereme se především s tím, abychom měli dostatek lékařů – specialistů.  Například nedostatkoví jsou endokrinologové, kardiologové nebo specialisté na rentgenologii. To stejné platí i u středního personálu. V nemocnici pracuje téměř 1600 lidí různých odborností. Když vezmete v úvahu chybějící pracovníky na některých odděleních, mateřské dovolené a nemocnost, tak to není jednoduchá situace.

Připomeňte, které investice nemocnice v loňském roce realizovala.

Jednou z důležitých investic loňského roku je bezesporu zřízení centrálního příjmu pacientů – díky tomu budou lidé přicházet se svými problémy pouze na jedno místo. Už se nebude chodit zvlášť na internu a na úrazovku. Tomu samozřejmě předcházely některé přípravy, jako stěhování ortopedické ambulance a vybudování zákrokového sálku na drobnější výkony. V září jsme otevřeli zrekonstuované odběrové místnosti v původních prostorách, ale v daleko lepší kvalitě – přibyla místa k sezení ve velké čekárně, a především vyvolávací systém. V roce 2017 byla také dokončena první etapa rekonstrukce hlavní recepce, protože vstup do nemocnice byl ve velmi havarijním stavu.

A co nás čeká v letošním roce?

V lednu a únoru finišovaly práce na úrazové části centrálního příjmu tak, aby se v březnu mohl centrální příjem naplno spustit v nových prostorách. Úrazová část sice zůstává v původních místnostech, ale bylo zapotřebí generální opravy, protože po letech používání je prostor již značně opotřebovaný. Ještě v letošním roce by se sem měla přestěhovat z budovy záchranné služby i lékařská pohotovostní služba pro dospělé, aby byla pohromadě z jednoho vstupu s jednou recepcí. Výhodou centrální příjmu je bezesporu jeho umístění – nachází se v budově, kde jsou zároveň rentgeny, magnetická rezonance, CT, ale i ARO a operační obory – chirurgie a ortopedie.  Dojde tak ke zkrácení doby vyšetřovacích metod, aby se mohla co nejrychleji určit diagnóza pacienta. Centrální příjem se ale netýká dětských pacientů, gynekologie a porodnice – tyto obory zůstávají se svým příjmem na svých odděleních.

Často diskutovaným tématem je stavba parkovacího domu. Jsou v přípravě nějaké další velké investice?

Samozřejmě dále připravujeme další investice, jako je stavba nové kuchyně, což souvisí se stavbou nového pavilonu pro matku a dítě. Důležitá je pro nás v letošním roce i oprava budovy staré interny. Z minulých let je již hotové zateplení budovy a kompletně jsou vyměněna okna. Uvnitř je ale stavba skutečně původní. Čeká nás tedy kompletní generálka od podlah, přes výtahy, rozvody, datové sítě, sociální zázemí atd. Podle současných předpokladů budeme vyhlašovat veřejnou zakázku na zhotovitele do konce pololetí. Práce by měly být zahájeny na podzim, pokud půjde vše podle plánů, bude hotovo někdy v červnu 2019. Následně by se tam měla rozšířit lůžková rehabilitace, na dvou podlažích by měla být léčebna dlouhodobě nemocných a v posledním patře hematologický stacionář.

Co se týká parkovacího domu, tak na jaře by mělo být vydáno územní rozhodnutí. Stavět by se mělo začít v roce 2019. Počítáme s kapacitou asi 700 míst, což je oproti stávajícímu parkovišti pro 130 vozidel velká změna. Doufáme, že tento dům pokryje parkování nejen pacientů a zaměstnanců, ale také v odpoledních hodinách a přes noc nabídne volnou kapacitu pro obyvatele z okolí nemocnice.

Zapomenout nemohu ani na investice do přístrojů. V letošním roce chceme obnovit hlavní velké přístroje – CT, dvě gamakamery (přístroje na vyšetření kontrastními látkami), magnetickou resonanci a mamograf. Dohromady mluvíme o přístrojích za více jak 100 milionů korun.