Máchova zřícenina hradu Michalovice

Na okraji Mladé Boleslavi, nad řekou Jizerou, se tyčí již na první pohled nakloněná kamenná věž. Náleží k hradu Michalovice, pocházejícímu pravděpodobně ze 13. století. Tehdy proslulý rytíř Jan Markvartic začal používat přídomek „z Michalovic“ a usadil se na tomto hradě se silnou strategickou polohou. Byl postaven na strmém kopci, z jedné strany chráněný řekou, a k obraně mu sloužil kromě silných dvojitých valů také hluboký hradní příkop.

          I přes svou silnou obrannou polohu však hrad sloužil jako sídlo jen asi tři sta let. V roce 1468 rod pánů z Michalovic vymřel, a o padesát let později hrad zpustnul a byl zcela opuštěn. Po mnoho dalších let pak byl domovem lapků, či vojáků, kteří kolem procházeli, a zřícenina nabízela mimořádně výhodné místo k noclehu. Nikdo se však o hrad nestaral, a tak postupně chátral, až došlo k částečnému zřícení zdí i hradeb. Posledním místem, které času odolávalo, byla mohutná věž. Ani ta však do dnešních dnů v původní podobě nevydržela.

          Kdo jede přes Mladou Boleslav, jistě si povšimne výrazného náklonu věže. Přičiny, proč tomu tak je, mohou být různé. Historici se přiklánějí k explozi střelného prachu, která věž roztrhla a její část posunula o patro níž, ovšem je otázkou, kde by se tolik střelného prachu na hradě vzalo. Jiní zase tvrdí, že důvodem zborcení je výprava dobrodruhů za domnělým pokladem, kteří věž podkopali. Jisté však je, že takto znal hrad již Karel Hynek Mácha, který sem velmi rád chodíval a kochal se výhledem právě z hradní věže. Ten byl ostatně důvodem, proč byla zřícenina alespoň provizorně opravena a zpřístupněna jako rozhledna.

          Dnes jsou všechna návštěvníky ohrožující poškození hradu opravena, věž je staticky zpevněna, a celá zřícenina je pod správou státního památkového ústavu přístupná veřejnosti, přičemž věž slouží jako oblíbená rozhledna dodnes. Rozhled z ní je vskutku impozantní, a ukáže vám široké okolí Mladé Boleslavi.