Dobrovolnictví v Mladé Boleslavi

Od roku 2009 působí v Mladé Boleslavi Dobrovolnické centrum zřizované Magistrátem města. Jeho koordinátorkou je empatická a vždy dobře naladěná Vlaďka Pechová. Tento člověk se zasloužil o to, že dobrovolnictví v Mladé Boleslavi zažívá v současnosti svůj největší rozkvět a to jak v počtu dobrovolníků, tak i v počtu organizací, které s DC spolupracují.

Dobrovolnické programy

Každý zájemce o dobrovolnickou činnost si může již při vstupním školení vybrat, do jaké organizace by chtěl docházet a jakou činnost by chtěl vykonávat. V současnosti pracuje DC s desítkou organizací, které jsou zaměřené především na sociální služby. Výjimkou je Knihovna města Mladá Boleslav. I sem docházejí dobrovolníci, kteří předčítají z knížek dětem anebo s nimi v prostorách knihovny provozují výtvarnou činnost. Tyto dobrovolnické akce mají umožnit rodičům dětí si v klidu vybrat knížky a seznámit děti s prostředím knihovny.

Jako první organizací, která začala spolupracovat s DC v Mladé Boleslavi, bylo Centrum 83. Spolupráce trvá i nadále a možnosti dobrovolníků se s rostoucími kapacitami organizace také rozrostly. V současné době mohou dobrovolníci docházet do Centra 83 jak za jednotlivými klienty,  tak i za skupinkou klientů. Žádoucími aktivitami je „vytáhnout“ klienty z rutinního prostředí do víru velkoměsta, zajít na zmrzlinu, do parku anebo zůstat v prostorách organizace a hrát společenské hry, tančit, zpívat anebo si jen tak povídat.  Dobrovolníci se mohou zapojit i jako pomocná síla při různých akcích, které Centrum 83 pomáhá. Jedná se např. o doprovod na taneční kurzy, pomoc s manipulací s klienty na vozíku, pomoc na akci Dýňobraní, atd.  

Nábor dobrovolníků

Podmínkou pro vstup do DC je účast na vstupním školení. To se zpravidla pořádá dva krát do roka spolu s dobrovolníky pro Klaudiánovu nemocnici. Začínající dobrovolník se na školení dozví informace o dobrovolnictví, jednotlivé programy obou dobrovolnických center a ujasní si, s jakými klienty a v jaké organizaci by chtěl působit. Na výběr je z mnoha organizací, z nichž uvedeme např. Azylový dům pro matky s dětmi (práce s dětmi), Dům seniorů (práce se seniory), Fokus (práce s duševně nemocnými), Středisko Naděje (práce s lidmi bez domova), atd. Pokud dobrovolník nemá čas někam pravidelně docházet, může se stát tak zvaným jednorázovým dobrovolníkem. Ten může pomáhat na jednorázových akcích např. v Domově pro seniory (Den matek, Mikulášská besídka), s Mikulášskou nadílkou pořádanou DC anebo se účastnit velkých či malých akcí pořádaných jednotlivými organizacemi. V případě zájmu doporučuji navštívit stránky DC www.dobrovolnicimb.cz.

Ocenění dobrovolníků

Již čtvrtým rokem pořádá dobrovolnické centrum akci Ocenění dobrovolníků. Je to velkolepá událost pro všechny mladoboleslavské dobrovolníky i organizace. Akce se koná v prostorách mladoboleslavského divadla jako poděkování všem pomáhajícím. Vybraní dobrovolníci jsou oceněni nádhernými sochami andělů, které pro DC vytvářejí klienti Fokusu. Součástí akce je i doprovodný program, kterého se účastní i velmi známý a úspěšný soubor Leporelo z Centra 83. Je to velmi milá akce na závěr rušného dobrovolnického roku.